Markus Still

Markus Still”Minulle taide on maailman tutkimista, siitä tehtyjen havaintojen ja kokemuksien esille tuomista luovilla tavoilla. Taide kuuluu kaikille ja työstän teoskokonaisuuksia laajalle ikähaitarille. Töideni pääasiallinen materiaali on savi, mutta työskentelytapoihini kuuluu käsitellä keraamisen veistoksen pintaa niin, että materiaalinen vaikutelma on lopulta moninainen. Kaikki teokseni ovat käsityötä, tahdon hallita monenlaisia ilmaisukeinoja ja olla työskentelyssäni kokeileva. Pyrin siihen, että veistos herää henkiin ja koskettaa – saa jonkin muunkin merkityksen kuin esineenä olemisen. Taiteellisessa työskentelyssäni käsittelen empatiaan ja samaistumiseen liittyviä ilmiöitä inhimillisten eläinhahmojen ja ihmismuotokuvien kautta; teokset esittelevät ja houkuttelevat tunnistamaan erilaisia luonteenpiirteitä, olotiloja ja elämäntilanteita. Muotokuvat ihmisistä eivät perustu todellisiin henkilöihin, jolloin katsojan tulkinnan rajat luo hänen oma elämismaailmansa ja kuvittelukyky. Ajattelen, että kasvot ovat eletyn elämän historia, mutta katseesta voi lukea tulevaisuuden suuntaviivat. Vapaus erilaisiin tulkintoihin luo teoksille omaperäisiä merkityksiä, joita tekijän valmiiksi mietityt ratkaisut eivät ole tahrineet. Muille ihmisille jaetut kokemukset ja erilaisten tulkintojen pohtiminen kehittää toisin ymmärtämisen kykyä ja sellaisenkin ajatuksen arvostamista, joka on itselle vieras.

Taiteellisen työskentelyni lähtölaukaus oli lapsuudessa alkanut teatteriharrastus, joka loi pohjan taiteen ymmärtämiseen ja sen kokonaisvaltaiseen, aistivoimaiseen kokemiseen, jossa sosiaalinen
vuorovaikutus ja tunnemaailma olivat vahvasti läsnä. Siirtymä teatteritaiteesta kuvataiteeseen tapahtui elokuvan ja animaation kautta, joissa yhdistyivät molemmat taiteen muodot. Vaikka
draaman maailma oli minulle näyttelijänä mielenkiintoista ja kasvattavaa, visuaalisesta kulttuurista tuli suurin intohimoni; kuvataiteen rikas ja monipuolinen kenttä on aina haastanut minua
ymmärtämään sitä laajemmin – sekä tekijänä että kokijana. Taiteidenvälisyys on ollut elämäni rikkaus ja inspiroiva voima.”

Markus Still (s. 1985), kuvanveistäjä, TaM
Valmistunut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta taiteen maisteriksi vuonna 2013. Asuu ja työskentelee Oulussa.

Kuvia taiteellisesta työskentelystä ja teoksista löydät Instagramista: https://www.instagram.com/markus.still/?hl=fi

Markus Still, Selviytyjä. keramiikka, kipsi, kalkkiväri, hiili, liitu, vaha, 2020
Markus Still: Selviytyjä. keramiikka, kipsi, kalkkiväri, hiili, liitu, vaha, 2020

 


Design: Haaja